Quyền Lợi Miễn Nộp Phí Bảo Hiểm và Quyền Lợi Miễn Nộp Phí Bảo Hiểm Đặc Biệt

Quyền Lợi Miễn Nộp Phí Bảo Hiểm và Quyền Lợi Miễn Nộp Phí Bảo Hiểm Đặc Biệt

Đảm bảo quyền lợi tối đa cho hợp đồng gốc

Lập kế hoạch bảo đảm cho cuộc sống bằng một hợp đồng bảo hiểm là một quyết định sáng suốt. Thế nhưng nếu chuyện không may xảy ra, như mất khả năng lao động hoặc tử vong, kế hoạch bảo hiểm bạn sẽ bị ảnh hưởng. Với sản phẩm miễn nộp phí bảo hiểm, kế hoạch bảo vệ của bạn sẽ được đảm bảo.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM
a.
 Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm sẽ được miễn nộp phí nếu Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ liên tục trong sáu tháng.
b. Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm đặc biệt: Hợp đồng bảo hiểm sẽ được miễn nộp phí nếu Người chủ hợp đồng chẳng may tử vong. Quyền lợi này chỉ được bán kèm chung với Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *