Tử vong và thương tật do tai nạn

Bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn – Đóng phí ngắn hạn – Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife Việt Nam

Vững tâm tài chính, vượt qua bệnh tật

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm chính, bạn có thể tham gia thêm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn – Đóng phí ngắn hạn để được chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *