Tai Nạn Cá Nhân

Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân – Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife Việt Nam

Cùng Manulife –  Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân bảo đảm cuộc sống của bạn và gia đình trước mọi rủi ro.

Tai nạn luôn xảy ra bất ngờ, không lường trước, và luôn gây ra sự mất mát về mặt tinh thần và tài chính.  Hãy để Manulife với sản phẩm  bổ trợ  Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân cùng bạn và gia đình vượt qua khó khăn lúc rủi ro.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM:

Tử vong do tai nạn: Ðược chi trả 100% số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn.
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Nếu người được bảo hiểm không may bị mất hoàn toàn khả năng lao động sau tai nạn trong thời gian 26 tuần liên tục, 1% số tiền được bảo hiểm sẽ được chi trả hàng tháng cho đến khi hết 100% số tiền bảo hiểm.
Trợ cấp chăm sóc đặc biệt: Người được bảo hiểm sẽ được chi trả một Số tiền bảo hiểm tương ứng với  mức độ thương tật nếu bị thương tật trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn theo bảng sau:

 

Thương tật
Phần trăm Số Tiền Bảo Hiểm
Mất hoàn toàn thị giác của cả hai mắt 100%
Mất hoàn toàn thị giác của một mắt 50%
Mất hoàn toàn khả năng sử dụng hai chân (tay) 100%
Mất hoàn toàn khả năng sử dụng một chân (một tay) 80%
Mất hoàn toàn thính giác – Cả hai tai 80%
Mất hoàn toàn thính giác – Một tai 30%
Mất hoàn toàn khả năng sử dụng của bốn ngón tay và ngón cái của một trong hai tay – tất cả các đốt tay 60%
Mất hoàn toàn khả năng sử dụng của ngón tay cái – cả hai đốt tay 20%
Mất khả năng sử dụng của các ngón tay – Bốn ngón 40%
Mất khả năng sử dụng của các ngón tay – Ba ngón 30%
Mất hoàn toàn khả năng sử dụng của các ngón chân – Tất cả các ngón của một bàn chân – tất cả các đốt 45%
Mất hoàn toàn khả năng sử dụng của các ngón chân – Một ngón cái – cả hai đốt 15%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *